Andere benadering – Different approach

Met een grafiek kun je vaak zaken veel makkelijker duidelijk en helder maken dan alleen de (tabel met) cijfers. Dit is niet alleen belangrijk bij het evalueren van bijvoorbeeld een afgesloten koppel, maar ook tijdens een ronde. Daarom maken steeds meer ondernemers gebruik van software welke afwijkingen aan cijfers signaleert en vervolgens een melding geeft. In landen (zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika), gebeurt dat steeds meer omdat de bedrijven groter worden en de mensen die het dagelijkse werk uitvoeren, meestal niet de volledige expertise van een vleeskuikenhouder/ondernemer hebben en een manager dus vaak meerdere locaties dient te besturen. Hier kan ondersteuning van (een bedrijf met analisten/data experts en)software een uitkomst bieden. Deze software maakt gewoon gebruik van de aanwezige staldata op een bedrijf. Dit is een goede manier om meer met de cijfers bezig te zijn. Met name in het opsporen van (aankomende) problemen. Echter sluimerende (management)zaken hiermee opsporen is wel wat moeilijker en dan kan soms een andere bandering van dezelfde data een uitkomst bieden. Door aanwezige data relatief te gebruiken ten opzichte van een norm of eventueel verschillende data combineren die bijvoorbeeld een relatie met activiteit hebben, kun je nieuwe inzichten krijgen over het koppel en na meerdere koppels zou je steeds betrouwbaardere voorspellingen kunnen doen over het verloop in de toekomst. Helemaal mooi zou dan zijn dat je als manager/ondernemer minder druk wordt met de data en alleen een super betrouwbare melding krijgt als er afwijkingen in het normale patroon dreigen te ontstaan. Waarbij tevens de software al de mogelijke oorzaak aangeeft.

With a graph you can often make things much clearer than just the (table with) figures. This is important, not only when evaluating, for example, a closed flock, but also during a flock. That is why more and more broiler farms use software that identifies deviations in numbers and then gives a report. In countries (such as the United Kingdom and the United States of America), this happens more and more because the broiler farms expand and the people who do the daily work usually do not have the full expertise and skills of a broiler farmer/manager. Also a manager often has several broiler farms on different locations to manage. Here support from (a company with analysts/data experts and) software can offer a solution. This software simply uses the available poultry house data from a farm. This is a good way to do more with the figures. Especially in the detection of (future) problems. However, detecting slumbering (management) problems is a bit more difficult and sometimes a different combination of the same data can offer a solution. By using existing data relative to a standard or possibly combining different data that, for example, have a relationship with activity, you can get new insights about the flock and after several flocks you could always make more reliable predictions about the course in the future. It would be very nice if a farmmanager is less busy analysing daily data and only a super reliable report or signal is given if deviations in the normal pattern are likely to occur. Where the software also indicates the possible cause of the problem.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s